Het Christus Mysterie Onthuld?

Gestart door Rozenhart, feb 12, 2024, 07:19 AM

Vorige topic - Volgende topic

RozenhartHet Christus Mysterie Onthuld?

Het is een teken van liefde.
Een pure manifestatie van licht en liefde: overkwam Nathan (tijdens een nachtelijke openbaring) in 1976. En pas vijf jaar later ontdekte hij deze tekst in de Bijbel, het Nieuwe testament, de woorden van Yeshua:
'En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.' - Mattheus 24:30.
Nergens in de Bijbel wordt dit teken verder omschreven en hebben christenen en bijbelonderzoekers er alleen maar over kunnen speculeren, nietwaar?
Thans is het zover, dat men echt begrijpt wat de boodschap van Christus was. Hij was en is een manifestatie van liefde. Riep mensen op tot liefde tot elkaar! Maar de kerk misbruikt (uitbuiten) echter de volgende woorden van Yeshua: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.' - Johannes 14:6. Maar... die tekst kun je als volgt vertalen: Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door Liefde.
De kerk gaat echt voor het geloof, het geloof in Jezus/Yeshua! Alle andere godsdiensten en spirituele oprechte belijdenissen zijn wel aardig maar niet echt de Weg! 'Alleen Jezus redt.' Maar Yeshua waarschuwde hier juist tegen! In deze woorden: 'Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!' - Mattheus 7:21-23.
Lange tijd heeft Nathan op die woorden gemediteerd. Wat bedoelde Yeshua precies met 'de wetteloosheid'? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: Heb God lief en je naasten. Want daaraan hangt de gehele wet! Met andere woorden: Je kunt zijn naam wel aanroepen en wonderen verrichten maar wie zegt dat er werkelijke liefde in je hart is voor God en je naasten?

(Extra aantekeningen: 'Ik geef jullie een nieuw gebod!' - Johannes 13:34. 'Jongemannen zullen visioenen zien,' - Handelingen 2:17.)

SignofChrist@kpnmail.nl